Love Quotes

当你决定要做一个快乐的人, 你就必须首先要做一个坚强的…

ad_1]
当你决定要做一个快乐的人, 你就必须首先要做一个坚强的…

当你决定要做一个快乐的人, 你就必须首先要做一个坚强的人。​ Khi bạn muốn trở thành một người vui vẻ, trước hết bạn phải là một con người kiên cường. dāng nǐ jué dìng yào zuò yī gè kuài lè de rén, nǐ jiù bì xū shǒu xiān yào zuò yī gè jiān qiáng de rén.​